Servis pro veterináře

ABClinic – referenční pracoviště spolupracujících veterinárních lékařů

Dlouholetá praxe v roli referenčního pracoviště ukázala, že základem dobré spolupráce je dobrá komunikace a to oboustranná nebo spíše trojstranná – referující lékař – klient s pacientem – referenční pracoviště.

Pamatujte prosím, že je nutné pacienta k ošetření na ABClinic předem objednat Vámi nebo majitel zvířete. Nahlásit předem je třeba i odeslání na ABClinic k řešení akutních stavů.

Rádi navážeme odbornou spolupráci také při Vaší osobní návštěvě kliniky, kde vás seznámíme s přístrojovým vybavením a personálem kliniky.

Má-li tato spolupráce být funkční je třeba:

Referující lékař

Žádanka o vyšetření písemná nebo telefonická by měla obsahovat:

 1. Rozsah ošetření
  • Pouze požadované jednotlivé diagnostické vyšetření (RTG, sono, endoskopie… – bez konzultace s referujícím lékařem neprovádíme další vyšetření).
  • Kompletní diagnostika daného problému a odeslání pacienta k léčbě referujícímu pracovišti.
  • Převzetí pacienta v rámci daného problému do naší péče.
 2. Kontakt na referujícího lékaře, kam má být předána zpráva ABClinic
 3. Jméno majitele
 4. Druh zvířete
 5. Popis problému
 6. Dosavadní medikace/vyšetření

Vzor žádanky ke stažení v PDF: Žádanka referovaného pacienta 2016

Žádanku můžete odeslat i pomocí jednoduchého formuláře.

Pokud nechcete vypisovat žádanku, zavolejte prosím na recepci a potřebné informace nadiktujte.

Kontaktuje ABClinic telefonicky či mailem k domluvení termínu ošetření. Objednání je nutné.

Klient s pacientem

Měl by být správně informován o požadovaném rozsahu ošetření na referenčním pracovišti.

ABClinic

Ošetří klienta v souladu s požadovaným rozsahem ošetření.

Lékař ABClinic vystaví podrobnou zprávu s nálezem a doporučením dalšího postupu a předá ji majiteli a odesílajícímu lékaři způsobem požadovaným v žádance.

Majitel je odeslán ke svému lékaři k následné léčbě dle zprávy.

ABClinic pro referující lékaře zajišťuje:

 • Diagnostická vyšetření jednotlivá dle požadavků referujícího lékaře
 • Diagnostiku a návrhy léčby onemocnění
 • Chirurgické výkony včetně hrudní chirurgie
 • Laparoskopické výkony
 • Endoskopická vyšetření
 • Ortopedické operace
 • Artroskopické operace
 • Kardiologická vyšetření
 • Řešení oftalmologických pacientů
 • Řešení stomatologických pacientů
 • Provádění výkonů u rizikových kardiologických a geriatrických pacient
 • Pohotovostní ošetření mimo ordinační hodiny: po-pá 20:00 – 22:00, víkendy, svátky 08:00 – 22:00 za příplatek 500,- po předchozí domluvě na tel. 606 513 925