Ortopedické operace

  • luxace pately nebo kyčelních kloubů
  • vývojové vady kloubů
  • růstové deformity dlouhých kostí
  • přetržený přední zkřížený vaz, TPLO operace (Oproti dosud používaným běžným metodám je hlavní výhodou velmi pevná stabilizace, rychlejší rehabilitace a minimální rozvoj artrotických změn po operaci.) Velkou výhodou TPLO oproti TTA je, že ani po několika letech nedojde k dalšímu poškození částečně naprasklého  předního zkříženého vazu, jak bylo prokázáno opakovaným artroskopickým vyšetřením operovaných kloubů ( prof. Brian Beale). Fluoroskopické studie ( březen 2015)  biomechaniky kolen po operaci na Univerzitě v Lipsku ( prof. Böttcher)  prokázaly, že TPLO jako jediná metoda eliminuje instabilitu a zajišťuje stejné biomechanické zatížení kolene jako u zdravých kloubů !
  • externí fixátory komplikovaných fraktur
  • vnitřní osteosyntézy
  • artrodéza kloubů
  • chirurgické řešení DKK – juvenilni pubická symphisiodesa