Posuzování dědičných ortopedických vad

MVDr. Tomáš Weidenhöfer – specialista v oboru posuzování dědičných ortopedických vad, člen klubu posuzovatelů těchto vad KVL.

Oficiální posouzení stupně luxace pately, dysplazie kyčelních DKK a loketních kloubů DLK, OCD a spondylózy.

Seznam posuzovatelů dědičných ortopedických vad KVL ČR.

Ceník posuzování

Cena běžná

Klubová cena

Posouzení DKK

500,-

425,-

Posouzení DLK

500,-

425,-

Posouzení DKK + DLK

950,-

800,-

Posouzení OCD

450,-

385,-

Posouzení spondylózy

350,-

298,-

Posouzení stupně luxace čéšky (pately)

450

385,-

K ceně posouzení bude připočítáno případné poštovné (dobírka).  Při platbě faktury na bankovní účet nejsou připočítány žádné poplatky.