Naše odbornosti

POSUZOVÁNÍ DĚDIČNÝCH ORTOPEDICKÝCH VAD

MVDr. Tomáš Weidenhöfer – specialista v oboru posuzování dědičných ortopedických vad, člen klubu posuzovatelů  KVL.

tomas

Seznam posuzovatelů členů komory KVL ČR

Oficiální posouzení stupně luxace pately, dysplazie kyčelních DKK a loketních kloubů DLK, OCD ramen a spondylózy.

Zhotovení oficiálních RTG pro účely posouzení všech dědičných vad u smluvních posuzovatelů.

SEZNAM POSUZOVANÝCH PLEMEN

Ceník posuzování

Cena běžná

Klubová cena

Posouzení DKK

500,-

425,-

Posouzení DLK

500,-

425,-

Posouzení DKK + DLK

950,-

800,-

Posouzení OCD

400,-

340,-

Posouzení spondylózy

400,-

340,-

Posouzení stupně luxace čéšky (pately)

470,-

400,-

K ceně posouzení bude připočítáno případné poštovné a doběrečné.  Při platbě faktury (zaslané mailem, pokud je uveden) na bankovní účet pouze poštovné.

ORTOPEDIE

tomas    mvdr-pavlina-solarova

Ortopedii se věnuje na naší klinice MVDr. Tomáš Weidenhöfer a MVDr. Pavlína Solařová.

Klinika je vybavena moderními diagnostickými přístroji, stejně jako špičkovým instrumentáriem pro ortopedické operace.

Na klinice  používáme k diagnostice ortopedických problémů především zkušenosti našich ortopedů a k tomu využíváme diagnostické přístroje a metody:

 • Digitální rentgen
 • Artroskopie
 • Ultrasonografie šlach, vazů a svalů
 • Biopsie kostní tkáně

Chirurgicky řešíme:

 • Ošetření zlomenin – osteosyntéza vnitřní, vnější fixátory, dlahy, kasty

 • Artroskopie – miniinvazivní kloubní chirurgie

 • TPLO řešení přetrženého předního zkříženého vazu v koleni – využíváme švýcarský systém Synthes a nově u malých plemen psů Fixin
 • Řešení luxace kloubů
 • Růstové deformity dlouhých kostí
 • Korektivní osteotomie
 • Chirurgické řešení a prevence DKK u mladých psů– juvenilní pubická symphisiodesa
 • Operace páteře včetně myelografie –  hemilaminektomie, ventrální slot aj.
 • Artrodéza – trvalé znehybnění kloubů
 • Amputace končetin

Operací ortopedického pacienta naše práce nekončí. Následuje intenzivní pooperační péče s rehabilitací a zaškolení klienta do rehabilitační pooperační péče, popř. docházení pacienta na rehabilitace.

Rehabilitace

 • Dornova metoda

 • Rehabilitační masáže

 • Strečink

 • Cvičení na rehabilitačních pomůckách

 • Elektroléčba, biolampa

ENDOSKOPIE

 • Endoskopická sestava STORZ včetně kompletního vybavení a videozáznamu
 • Gastroduodenoskopie a colonoskopie
 • Rhinoskopie
 • Bronchoskopie
 • Odběry bioptických vzorků
 • Zavedení tracheálních stentů
 • Laparoskopické biopsie

HRUDNÍ CHIRURGIE A LAPAROSKOPIE

Garantem těchto oborů je MVDr. Tomáš Weidenhöfer.

Vyšetření a operace v břišní dutině a hrudníku bez nutnosti klasického řezu jsou dnes v humánní medicíně zlatým standardem. Moderní veterinární pracoviště nabízejí stejnou možnost i pro zvířata.
K laparoskopickým a hrudním operacím využíváme kompletní vybavení KARL STORZ s optikou 5 a 10 mm.
Využitím bipolárních nástrojů odpadá problém se stavěním krvácení při operacích a nepřijetím šicích materiálů. Další výhodou laparoskopických operací je jejich rychlost a tím i krátká doba, po kterou musí být zvíře v anestezii.

Majitelé velkých a obřích plemen ocení možnost přišití žaludku (gastropexe) a to i v rámci jiného výkonu, kdy je zvíře uvedeno do anestezie.

3 ranky po laparoskopické kastraci a gastropexi

3 ranky po laparoskopické kastraci a gastropexi

Příklad zákroků, kde se využívá laparoskopie:

 • Kastrace fen
 • Gastropexe
 • Odběry bioptických vzorků
 • Odstraňování novotvarů
 • Perikardectomie

LAPAROSKOPIE –  vyšetření a chirurgie v břišní dutině bez nutnosti přístupu klasickým řezem.

Břišní dutina je nejdříve v celkové anestezii nafouknuta lékařským CO2 plynem a následně je max. 1 cm velkým otvorem zavedena kamera. Dalším jedním až dvěma otvory o průměru 5 mm se zavedou pracovní nástroje. Zvětšený obraz je přenášen na obrazovku a díky velkému zvětšení je vlastní operace nejen velmi šetrná a miniinvazivní, ale především maximálně precizní a jemná. Použití nejmodernějších speciálních bipolárních nástrojů umožňuje zákroky bez použití šicích materiálů a tedy odpadají obtíže s příp. “ nepřijetím šití“.

 

KARDIOLOGIE

Na naší klinice pracují dva kardiologové – MVDr. Tomáš Weidenhöfer a MVDr. Silvie Přikrylová.

Dr. Weidenhöfer je člen evropské společnosti veterinárních kardiologů ESVC ,členem kardiologické sekce ČAVLMZ  a smluvním lékařem pro Klub anglického bulteriéra a Cavalier King Charles Spaniel klub Čech, Moravy a Slezska),  WDK – WOLFHOUND KLUB, Moravia cat club, ZO Kočky Brno.

Ke stanovení správné diagnózy nám slouží především odbornost naši lékařů, kteří svoji odbornost získali na mnohých evropských kardiologických seminářích, studiem nejmodernější literatury, kterou klinika pravidelně odebírá např. v rámci členství v ESVC.

 • Diagnostické metody v kardiologii
 • Vyšetření na  přístroji nejvyšší možné třídy Esaote MyLab Eight VET
 • Dopplerovské sonografické vyšetření srdce
 • Elektrokardiografické vyšetření – EKG
 • Dopllerovské měření krevního tlaku
 • Stanovení tzv. srdečních markerů v krvi
 • Rentgeny srdce
 • Auskultace kardiologickým fonendoskopem

Léčba kardiologických pacientů

tomas   mvdr-silvie-prikrylova

Pravidelný monitoring kardiologického pacienta pro stanovení doby, kdy je třeba nasazení medikace.

U medikovaných pacientů provádíme pravidelné kontroly včetně odběrů krve pro sledování vývoje onemocnění a úpravy dávky léků a zjišťování možných vedlejších účinků léků.

OFTALMOLOGIE

OFTALMOLOGIE je na naší klinice jedním ze stěžejních oborů. Věnujeme se jí  MVDr. Silvie Přikrylová.  Právě oči  (a také srdce) jsou celoživotním objektem vzdělávání paní doktorky.  Díky její odbornosti poskytujeme  v oftalmologii služby na vysoké odborné úrovni co se týká vybavení i profesní odbornosti.
Standardní oční problémy jsou schopni řešit všichni naši lékaři. Pokud však potřebujete něco navíc, objednejte se prosím vždy k MVDr. Přikrylové.

 

Na naší klinice nabízíme následující diagnostický a léčebný servis:

 • přímá oftalomoskopie pomocí štěrbinové lampy  KOWA SL 15
 • diagnostika kvantitavních a kvalitativních změn slzného filmu oka
 • měření nitroočního tlaku přístrojem TONOVET
 • vyšetření očního pozadí -sítnice pomocí nepřímé oftalmoskopie
 • sonografické vyšetření oka
 • diagnostika částečné nebo úplné ztráty zraku pomocí přístroje BPI 50
 • gonioskopie – vyšetření iridocorneálního úhlu- diagnostika glaukomu, screening u predisponovaných pacientů
 • barvení rohovky fluoesceinem – diagnostika rohovkových erozí a vředů
 • cytologické a mikrobiologické vyšetření spojivky a rohovky

Provádíme ošetření a léčbu vrozených i získaných onemocnění očí:

 • plastiky víček při entropiu, ektropiu nebo kombinovaných vadách  -diamond eyerány a novotvary víček
 • anomálie řas – distichiázní , ectopické
 • repozice slzné žlázy 3. víčka, everze chrupavky 3. víčka
 • zánětlivé i nezánětlivé změny , eroze, ulcerace, perforace a rány rohovky, dermoid rohovky
 • zánětlivé a nádorové stavy duhovky, cysty duhovky
 • diagnostika onemocnění čočky, šedý zákal, řešení akutní luxace čočky
 • diagnostika a terapie glaukomu, chirurgické ošetření medikamentózně nezvladatelného  glaukomu
 • diagnostika a terapie onemocnění sklivce a sítnice
 • diagnostika a terapie onemocnění očnice

CHIRURGICKY ŘEŠÍME

 • korekce víček
 • anomálie řas
 • novotvary víček, rány víček
 • výhřez žlázy III. víčka a deformity chrupavky III. víčka
 • chirurgické ošetření rohovkových vředů
 • chirurgické ošetření medikamentózně nezvladatelného glaukomu
 • enukleace a eviscerace bulbu

GLAUKOM

 • zelený zákal – jedna z nejčastějších příčin ztráty zraku u psů vlivem vysokého nitroočního tlaku !
 • velmi závažné a bolestivé onemocnění vyžadující
 • URGENTNÍ ošetření!
 • Často diagnostikováno pozdě, kdy už dojde k částečné nebo úplné ztrátě zraku!

Proto nabízíme preventivní měření NOT –nitroočního tlaku, a to samostatně, nebo v rámci seniorské prohlídky. Je to nebolestivé vyšetření, nevyžaduje anestezii pacienta.

 

STOMATOLOGIE

Odborná stomatologická ošetření provádí na ABClinic MVDr. Markéta Švarcová.

K řešení komplikovaných stomatologických pacientů používáme moderní stomatologické vybavení včetně intraorálního digitálního rentgenu určeného výhradně pro stomatologii, dále stomatologickou jednotku Stomadent , vybavenou vysokorychlostní LED turbínou a dalšími násadci s vnitřním chlazením pro větší komfort pacienta. Pacienty vyžadující zvláštní péči a rizikové pacienty ošetřujeme zásadně v inhalační anestezii.

DENTÁLNÍ RTG

 • výrazné snížení zatížení zářením našich pacientů, kvalitní obraz dutiny ústní
 • klinika je vybavena speciální stomatologickou jednotkou Stomadent
 • intraorální rentgenování zubů ( systém Gendex Expert z USA) na speciální dentální folie pro digitalizaci zobrazení
 • dentální hygiena – veterinární sestra provede zaškolení do péče o chrup a možnosti prevence zubního kamene a zápachu z dutiny ústní

PLOMBOVÁNÍ ZUBŮ, EXTRAKCE ZUBŮ

 • pomocí stomatologické jednotky Stomadent , vybavené vysokorychlostní LED turbínou a dalšími násadci s vnitřním chlazením pro větší komfort pacienta

ODSTRANĚNÍ ZUBNÍHO KAMENE ULTRAZVUKEM

 • včetně následného leštění zubů (tzv. Depurace), které je velmi důležité a je prováděno jen na specializovaných pracovištích

PREVENTIVNÍ STOMATOLOGICKÉ PROHLÍDKY

SPECIALIZOVANÉ DENTÁLNÍ VÝKONY

BAER TEST