Pozánětlivý srůst víček u nalezeného kotěte

Referovaný pacient

Dvouměsíční nalezené kotě bylo referováno na naši kliniku pro akutní zhoršení pravého oka. U ošetřujícího lékaře bylo léčeno pro zánětlivé změny spojivek s rychlou odezvou na terapii, během dalšího týdne však došlo k náhlému zhoršení pravého oka v podobě výrazného otoku víček.

Na pravém oku byl patrný srůst víčkové štěrbiny, který zapříčinil kumulaci sekretů. V lokální anestezii bylo provedeno její částečné uvolnění a nahromaděný sekret byl z oka odstraněn.

Příčinou potíží byla herpesvirová infekce.

Majitelé oko několikrát denně vyplachovali fyziologickým roztokem s betadine, každé 2 hodiny aplikovali do oka antivirotika a 4x denně antibiotika.

Patrné bylo rychlé zlepšení obou očí i celkového stavu kotětě.

Po týdnu byly obě oči otevřené, bez sekrece, kotě vidělo. Patrný však byl srůst víček na pravém oku v zevním i vnitřním koutku a dále srůst mezi spojivkou víčka a 3. víčka, na levém oku byly srůsty v obou koutcích. Víčková štěrbina byla na obou očích redukovaná na méně než polovinu běžné délky, což kotě omezovalo ve vidění.

Dohodnuto bylo uvolnění srůstu v celkové anestezii.

Po zákroku bylo nutné o oči pravidelně pečovat, aby nedošlo k opětovným srůstům před dohojením.

Hojení bylo bez komplikací, obě oči jsou plně otevřené. Na pravém oku nedošlo k úplnému uvolnění 3. víčka toto bude ještě upraveno při plánované kastraci, kotě aktivní, plně vidoucí.