ONEMOCNĚNÍ ROHOVKY

Rekurentní eroze rohovky – SCEEDs

komplikovaná corneální ulcerací (rohovkovým vředem)

Plastika rohovky ACellVet

Plastika rohovky ACellVet

10 dnů chirurgii - zhojeno

10 dnů chirurgii – zhojeno

 

 8 letý francouzský buldoček byl přiveden na naši kliniku pro několik dnů trvající potíže s levým okem, oko mhouřil, patrná byla bělavá skvrna na rohovce. Podobné potíže měl již v minulosti opakovaně.

Při vyšetření oka byla zjištěna povrchová eroze rohovky 3×3 mm s volnými okraji. Víčka, duhovka i čočka byly bez patologií.

Dg: SCEEDs – rekurentní eroze (spontánně vzniklá epiteliální rohovková eroze)

  • Potíže vznikají díky defektnímu mezibuněčnému spojení epiteliálních buněk rohovky, v terapii je zásadní odstranění defektního epitelu

Byl proveden debridment rohovky algerbrush v lok. anestezii.

Následně byly aplikovány atb. kapky a umělé slzy .

Při kontrole za 10 dnů, majitel uváděl výrazné zlepšení během prvních 8 dnů s následným zhoršením v posledních 2 dnech.

LO – povrchová eroze byla zhojená, centrálně byla však patrná ulcerce rohovky (vřed) zasahující do superficiálního stroma. Víčka bez patologií, bez známek uveitidy.

Byly ponechány atb. kapky a umělé slzy, přidán atropin .

Při kontrole 5. den eroze přetrvávala, nyní již stromální, tedy spíše zhoršující se tendence. Oko bylo bez známek uvetitidy.

Dohodnuto bylo chirurgické ošetření- plastika rohovky ACell Vet. Medikace ponechána do další kontroly za 10 dnů.

Po 10 dnech byl ACell Vet zcela přihojen k rohovce, ulcerace zhojená bez komplikací.

Ponechány umělé slzy pro rychlejší projasnění rohovky.