NOVÉ POZNATKY V KARDIOLOGII PSŮ MALÝCH PLEMEN

KVALITNÍ DIAGNOSTIKA A VČASNÁ LÉČBA MŮŽE DÁT VÍCE NEŽ ROK AKTIVNÍHO ŽIVOTA NAVÍC

Nedávno byly publikovány  výsledky nejrozsáhlejší veterinární  kardiologické studie EPIC .

Nejčastějším onemocněním srdce u malých plemen psů je postižení mitrální chlopně MMVD. Klinické příznaky se projeví až ve chvíli, kdy je netěsnost chlopně již výrazná a srdce se začíná zvětšovat. Navzdory léčbě od tohoto okamžiku většina pacientů umírá na edém plic do dvou let.

Po dobu pěti let probíhala studie v 36 veterinárních klinikách po celém světě s cílem prokázat zda včasné podávání  účinné látky pimobendan může ovlivnit průběh nemoci.

Studie prokázala, že v případě zahájení medikace již ve stádiu B2, tj. před propuknutím klinických příznaků onemocnění  (únava, kašel, edém plic), lze prodloužit dobu do manifestace choroby o průměrně 15 měsíců.

Nejmodernější kardiologické ultrasonografy umožňují zobrazit detailně pohyb cípů chlopní a pomocí dopplerovského zobrazení i případné netěsnosti.  

U plemen (Kavalír King Charles Španěl, jorkšír,  jezevčík,  pudl, malý knírač aj.)  je doporučitelné detailní kardiologické vyšetření ještě před nástupem příznaků onemocnění , tj u zdravých psů od věku 5-6 let. Pokud se diagnostikuje počátek MMVD a léčba je včas zahájena, má pes šanci na oddálení nástupu příznaků o 1-2 roky.