Nové možnosti ovlivnění říje u koček

Některé kočky trpí na tak časté opakování říje (mrouskání), že to může ovlivňovat i jejich tělesnou stavbu a kvalitu srsti. Vyčerpaný tak může být nejen jejich chovatel, ale i samotná kočička. Podávání různých hormonálních přípravků je u koček rizikové, především s ohledem na vznik cukrovky nebo poškození krvetvorby.

Z bezpečných metod se v současné době využívají dva druhy podkožních implantátů. První z nich působí u koček jeden až dva roky, což bývá pro většinu chovatelů příliš dlouho. Nové melatoninové čipy mají několik výhod. Za prvé je melatonin přirozená látka navozující „zimní útlum pohlavní aktivity“ a za druhé je působení pouze krátkodobé a plně reverzibilní.

Mezinárodní společnost pro medicínu koček ISFM doporučuje jejich aplikaci po skončení říje a  účinek trvá dva až čtyři měsíce. Zajímavé je, že délku účinku ovlivňuje nejen doba aplikace, ale i individualita každého jedince a plemeno koček. Nejdelší účinek bývá u norské lesní kočky, nejkratší u britských koček.

Aplikace do podkoží je stejná jako u identifikačních mikročipů a implantát se postupně zcela rozpustí, takže odpadá potřeba ho v anestezii vyjmout.

MVDr. Tomáš Weidenhöfer