Nekróza rohovky u kočky

U naší pacientky, dvouleté exotické kočky, byl  diagnostikován korneální sekvestr – postižení rohovky bylo velmi mírné a projevovalo se jemně jantarovým zabarvením.

Nyní došlo k náhodnému poranění rohovky pravého oka, patrná byla lineární eroze 3×1 mm, aplikovány byly antibiotické kapky a umělé slzy a během týdne došlo ke zhojení eroze.  Zároveň však byla patrná progrese sekvestru – tmavě hnědé zbarvení rohovky dané tzv. korneální nekrózou, onemocnění se objevuje u koček a dochází k nekrotickým změnám ve stroma rohovky, v různé hloubce, s nebo bez povrchového dráždění oka.

Nyní byl patrný tmavě hnědý sekvestr 3×3 mm v centru původně jantarového zabarvení, dohodnuto bylo chirurgické řešení, během několika následujících dnů došlo k další progresi a po 5 dnech, v den plánované chirurgie, byl sekvestr 4×8 mm, povrch byl nerovný, erozivní, patrné bylo dráždění oka.

V celkové anestezii byla provedena lamelární  keratectomie a změněná tkáň rohovky byla odstraněna v rozsahu 4×7 mm.

Následně byla aplikována bandážní čočka pro ochranu rohovky během hojení, vzhledem k velikosti oka a utváření hlavy, byl do zevního koutku umístěn 1 fixační steh pro dočasnou redukci velikosti oční štěrbiny a tím lepší fixaci bandážní čočky v oku.

Po týdnu byly bandážní čočka i fixační steh z oka odstraněny, hojení rohovky bylo optimální, bez komplikací. Ke stávající terapii antibiotickými kapkami byly přidány umělé slzy do úplného dohojení.

Rohovka je nyní transparentní, oko nebolestivé bez dráždění, pacientka bez potíží.