MVDr. Silvie Přikrylová – absolvované semináře a kurzy

2004 – XII. výroční konference ČAVLMZ

2005 – Anestezie pacientů s orgánovým deficitem

2005 – Glaukom psa

2005 – Ultrasonografie u malých zvířat II, s praktickým kurzem

2005 – XIII. výroční konference ČAVLMZ

2006 – World Congres WSAVA/FECAVA/CSAVA

2007 – 1. mezinárodní oftalmologický kongres „Onemocnění rohovky a možnosti            chirurgického řešení“

2007 – Přístup k akutním pacientům v praxi malých zvířat

2007 – I. mezinárodní kardiologický kongres

2007 – XV. výroční konference ČAVLMZ – Brachycephalický pes – oftalmologická sekce

2007 –  I. mezinárodní gastroenterologický kongres

2008 – Rentgenologie hrudníku  malých zvířat

2008 – XVI. výroční konference ČAVLMZ – zobrazovací metody v kočičí medicíně-      kardiologická sekce – HCM

2008 – VIII. Anesteziologický seminář

2008 – RTG diagnostika vrozených vývojových vad u psů

2008 – Gastroenterologický seminář – Nemoci jícnu

2008 – Základy dopplerovské echokardiografie

2009 – RTG diagnostika dutiny hrudní

2009 – Dopplerovká echokardiografie

2009 – Ear and skin disorders and treatment in dogs and cats

2009 – stáž na veterinární klinice AAVET – echokardiografie u MVDr. Karla Najmana

2012 – IV. Kardiologické dny Boehringer Ingelheim

2013 – Mastocytom u psů

2013 – XXI. Výroční konference ČAVLMZ – Preventivní programy během života psa a kočky

– kardiologická sekce

2013 – Kardiologie – praktický kurz

2013 – webinář – RTG dutiny hrudní

2013 – Kariologické dny Boehringer Ingelheim

2014 – Oftalmologie – praktický kurz

2014 – XXII. Výroční konference ČAVLMZ – Nové směry v dermatologii a otologii

– oftalmologická sekce: Onkologický oftalmologický pacient

2014 – Rohovka a její onemocnění

2014 – Dopplerovská echokardiografie u malých zvířat 2. praktický workshop

2014 – Veterina pro praxi

2015 – Dopplerovská echokardiografie 3. praktický workshop

2015 – Bude ještě někdy vidět? odborný oftalmologický seminář

2015 – Veterina pro praxi

2015 – Stáž na specializované klinice pro choroby oční – MVDr. Jiří Beránek, PhD.

2015 – Endokrinopatie

2015 –  XXIII. Výroční konference ČAVLMZ – Kočičí medicína – oftalmologická sekce

2016 – Stáž – Prof. MVDr.  Alexandra Trbolová, PhD.

– Teoretické vzdělávání: Nejnovější diagnostické a terapeutické trendy

ve veterinární oftalologii

– Diagnostika dědičných, vrozených a získaných očních onemocnění                                  psů  a koček

– Oftalmologická chirurgie

2016 – Sítnice – jedna velká neznámá – odborný oftalmologický seminář

2016 – ECVO Meeting in Budapest – Ocular Imaging

2016 – Veterina pro praxi

2016 – EESVO – Meeting Košice – Veterinární oftalmologie v praxi