Srovnání čipů na ovlivnění pohlavní aktivity a říje

SUPRELORIN (deslorelin):

 • účinek nezávislý na fázi cyklu
 • přes řídící centrum mozku utlumí činnost pohlavních žláz
 • pomalý nástup účinku
 • útlum trvá u koček a kocourů 420-700 dnů
 • časté říjové chování několik dnů po aplikaci
 • v případě vyjmutí se plodnost plně obnoví až za několik týdnů/měsíců
 • vyjmutí je možné jen v celkové anestezii
 • vyšší cena

MELOVINE (melatonin):

 • správně účinný jen při aplikaci po ukončení říje
 • přirozeně navodí útlum a stav pohlavních funkcí jako přes zimní měsíce
 • rychlejší nástup účinku
 • útlum pohlavní aktivity /oddálení říje o 2-4 měsíce
 • nejkratší u britských koček, nejdelší u norských lesních koček
 • často příznaky říje několik dnů po aplikaci
 • vyjmutí není nutné, plně se resorbuje
 • nižší cena