POSTRAUMATICKÝ PROLAPS OČNÍHO BULBU U YORKSHIRSKÉHO TERIÉRA

MVDr. Silvie Přikrylová

 

Souhrn: 

V článku je prezentován klinický případ postraumatického proĺapsu  očního bulbu u sedmiletého jorkšíra. Patrné bylo částečné poranění 2 okohybných svalů. Průtok v laterálních ciliárních cévách byl zachován, v mediálních nebyl patrný, pupila se sníženou reaktivitou, ale reagující na osvit. Chirurgická repozice bulbu byla provedena za 3 hodiny od vzniku prolapsu.

Při kontrolním, vyšetření za dva týdny bylo oko ve fyziologické poloze, bez známek deviace bulbu. Průtok v ciliárních arteriích byl fyziologický, zrakové zkoušky v normě  a pacient byl na postižené oko vidoucí.

Sedmiletý pes plemene jorkširský teriér byl referován na naši kliniku pro akutní, cca 2 hodiny trvající, prolaps bulbu levého oka. K poranění došlo při napadení druhým psem.

Patrný byl úplný prolaps s porušením m. rectus medialis, poranění další přímých okohybných svalů nebylo možné objektivně posoudit. Víčka byla vrolovaná,  nitrooční tlak zvýšený na  35 mmHg. Rohovka s centrálním, povrchovým poraněním 2×2 mm. Přední komora oční byla bez patologií, duhovka  hyperemická a edematózní, pupila reagovala na osvit. Pupilární reflex byl zleněný, ale zachovaný.

Pravé oko bylo bez patologického nálezu.

Celkově pacient nevykazoval žádné známky dalšího onemocnění.

S majiteli bylo dohodnuto doplnění vyšetření o sonografii oka v sedaci, pro upřesnění prognózy a následné chirurgické ošetření – repozice bulbu.

Prognóza byla vyslovena otevřená, z hlediska repozice bulbu spíše příznivá z hlediska zachování vidění opatrná.

Ultrasonografickým vyšetřením za použití dopplerovského zobrazení (barevný a pulsní doppler) – čočka, sklivec a sítnice bez patologií.  Dále bylo provedeno vyšetření ciliárních arterií pomocí barevného a pulsního doppleru. U laterálních ciliárních cév  byl průtok dobře patrný, u mediálních byl výrazně snížený.

Předoperční příprava oka zahrnovala oplach fyziologickým roztokem a aplikaci atropinu, ofloxacinu a diclofenacu, vše po jedné kapce během 15 minut.

Jako lubrikace byly použity umělé slzy.

Bylo přistoupeno k laterální canthotomii s uvolněním vrolovaného víčkového okraje  a vlastní repozicí očního bulbu zpět do očnice.

Po celou dobu zákroku i během probouzení byl pacient rehydratován.

Celkově byla podávána antibiotika a prednison.

Lokálně pak ofloxacin, atropin a diclofenak, ochranný límec byl ponechán do kontroly.

Při kontrole po dvou týdnech byl oční bulbus ve fyziologické pozici bez tendence k opětovnému prolapsu.

Oko se jevilo klidné, poloha oční koule byla fyziologická, pohyb oka bez deficitů.

Zrakové zkoušky levého oka, při zakrytí zdravého oka, byly v normě, pacient se se zakrytým zdravým okem orientoval bez potíží.